مجله فصلی صنایع سنگین هیوندای به اسم NEW HORIZONE شامل بخش های کشتی سازی، ماشین آلات معدنی،

راهسازی، لیفتراک، انرژی های سبز، موتور های صنعتی و نیروگاه های برقی و الکترونیک می باشد،

که اول هر فصل سال منتشر می شود. فایل الکترونیکی این مجله را می توانید

در این صفحه مشاهده و یا دانلود کنید. 

 

2016

                                       


2015

                                 

 


2014

                                


 

2013

                                    


2012