VIP تور لیفتراک هیوندای 2015

VIP تور لیفتراک هیوندای 2015

واحد فروش لیفتراک شرکت آسان راه البرز به همراه تعدادی از مشتریان خود 21 شهریور ماه امسال راهی کره جنوبی برای بازدید از مجموعه کارخانجات هیوندای شدند.

VIP تور مشتریان هیوندای2014

VIP تور مشتریان هیوندای2014

واحد فروش شرکت آسان راه البرز به همراه تعدادی از مشتریان خود 17اردیبهشت ماه سال 1393راهی کره جنوبی برای بازدید از مجموعه کارخانجات هیوندای شدند.

VIP تور مشتریان هیوندای 2011

VIP تور مشتریان هیوندای 2011

واحد فروش شرکت آسان راه البرز به همراه تعدادی از مشتریان خود 6خرداد ماه سال 1391راهی کره جنوبی برای بازدید از مجموعه کارخانجات هیوندای شدند.