تعمیرگاه

کلیه تعمیرات تخصصی در تعمیرگاه مرکزی شرکت آسان راه البرز با تکیه بر آموزشهای مستمر در شرکت هیوندای کره جنوبی و آموزش درون سازمانی، در محیط کارگاهی منطبق با استانداردهای روز، تحت نظارت هیوندای کره جنوبی و استقرار تیم فنی و مهندسی مجرب انجام می شود.

   تلاش این شرکت بر آن است با استفاده از قطعات اصلی، تعمیرات تخصصی و گارانتی کردن تعمیرات انجام شده به مدت 3 ماه یا 500 ساعت حد اکثر رضایت شما را بدست آورد.