بهترین خدمات پشتیبانی برای نمایندگان و مشتریان ما

شرکت صنایع سنگین هیوندای با بهره گیری ازشبکه سیستماتیک لجستیک جهانی توسط یک انبار مرکزی  مادر که دارای 7 شرکت زیرمجموعه می باشد،

به 447 نماینده ی قطعات خود، در سریع ترین زمان ممکن خدمات پشتیبانی ارائه می دهد.

 

مدیریت بهینه سازی تجهیزات

یکی از مهم تریم عوامل کارآمدسازی و کاهش هزینه ها مدیریت بهینه سازی تجهیزات می باشد،شرکت صنایع سنگین هیوندای در راستای رضایتمندی و بهینه سازی

سرویس های متنوع و مختلفی را پس از فروش نسبت به نیازهای مشتری،ارائه می دهد که از طریق نمایندگان رسمی این شرکت قابل دسترسی می باشد.

 

سیستم مدیریت انبار هیوندای (WMS) 

img 

برای بازرسی، نظارت، سرعت و بهینه سازی هزینه ها، تمامی بارکدهای قطعات به یک شبکه وب سیستم لینک می شوند

که تمامی اقدامات از سفارش گیری تا فروش، ارسال و کلیه مدارک الکترونیکی را پردازش می کند.